Par mums

Bērnudārzs Dūda....

Zaļš, gaišs pieturas punktiņš Jūsu mazuļa bērnībā! Vispusīgai attīstībai mājīgā gaisotnē, jauki pavadīts laiks ar vienaudžiem, aktīvas un aizraujošas nodarbības, mīļu, pieredzējušu un atraktīvu audzinātāju un auklīšu pavadībā. ​Darbojamies kopš 2006. gada nu jau vairāk kā 10 gadu!

Priekš Jums esam iekārtojuši privātās ēkas daļu 570 kvm platībā, (pielāgota atbilstoši pirmsskolas izglītības normatīvo aktu prasībām). Katru dienu mūs sagaida gādīgās audzinātājas, ar uzmundrinājumu jaukam dienas sākumam. Plašajās, saulainajās grupiņās mēs apgūstam mūsu turpmākajai dzīvei noderīgas iemaņas, rotaļājamies ar draugiem, dziedam un smejam!

Āra rotaļām un pastaigām - labiekārtots, plašs spēļu laukumiņš. Tur mēs slidināmies, šūpojamies, skrienam un ceļam savas lielās sapņu pilis! Bērni var vērot visus dabas procesus, putniņus, barojam tos barotavās, stādām un rūpējamies par puķītēm.

​Ik dienu par mūsu punču labsajūtu gādā veselīgi ēdieni no "Labās virtuves" SIA (3x ēdināšana), pluss sezonas auglīši, dārzeņi uzkodās.

Izglītojamies pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas Nr. 0101 11 11, licences Nr. V-5382. Pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3601802779

Bērnu skaits grupiņās nepārsniedz 16 bērnus.

​Maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu 360 EUR mēnesī (konstantā maksa) Plus 4,25 EUR dienā ēdināšanas maksa. No kopējās mēneša maksas par izglītības pakalpojuma nodrošināšanu tiek atskaitīts pašvaldības līdzfinansējumus.

Vidēji maksa mēnesī Rīgas pašvaldībā deklarētam audzēknim EUR 140.77 (21 darba diena, t. sk. ēdināšanas maksa)

 

Līdzfinansējumu līgumi ar Rīgas, Babītes, Siguldas, Stopiņu, Ķekavas, Mārupes, Salaspils, Ogres, Ozolnieku pašvaldībām, esam atvērti līgumu slēgšanai arī ar citām pašvaldībām!

 

Saskaņā ar līgumu, maksājums par kārtējo mēnesi jāveic līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

Pašvaldības līdzfinansējums par kārtējo mēnesi tiek atskaitīts nākamā mēneša aprēķinā. Jo līdzfinansējumus no attiecīgās institūcijas par kārtējo mēnesi saņemam nākamajā mēnesī!!!

Līdz ar to jārēķinās, ka pirmajā mēnesī ir pilna maksa, taču pēdējā mēnesī pēc līdzfinansējuma saņemšanas, veicam saņemto līdzfinansējumu pārskaistījumus uz saņēmēja, proti, klienta kontu.

 

Ievērot! Par katru neapmeklēto dienu, lai saņemtu līdzfinansējumu jābūt attaisnojuma dokumentam, ārsta zīmei vai vecāku iesniegumam (kurš nedrīkst pārsniegt 60 dienas gada periodā)

Informācija par Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.191 
"Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

4. Kārtība, kādā pašvaldība sedz Privātajai izglītības iestādei izmaksas par programmas īstenošanu

53. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai (4.pielikums) un publicē tīmekļa vietnē www.e-skola.lv.

54. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

54.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs;

54.2. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

54.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

54.4. Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ir reģistrēti dati par to, ka bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Privātajā izglītības iestādē;

54.5. Privātās izglītības iestādes dibinātājs ar Departamentu ir noslēdzis sadarbības līgumu un līgumu par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu;

54.6. bērnam nav izsniegts noteikumu 52.punktā minētais pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums un izziņa par programmas apguvi.

55. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt, ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē. Pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

56. Bērniem, kuri kalendārajā gadā uzsāk pamatizglītības ieguvi, pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā ne ilgāk kā līdz 15.augustam.Nāc, pievienojies, Jūsu mazulim pie mums noteikti patiks!

Akutāla informācija

Cien. Vecāki, lūdzu savu apmekējumu pieteikt telefoniski sazinoties ar mūsu vadītāju, Rudīti,tālr. 28364649. Paldies.

 

Meklē bērnudārziņu savlaicīgi?

Sūti pieteikumu jau šodien nākamajam mācību ga​dam!

bernudarzs.duuda@gmail.com

​Maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu 360 EUR mēnesī (konstantā maksa, no šīs summas atskaita līdzfinansējumu)

Ēdināšanas maksa 4,25 EUR dienā

 

Kopā maksa mēnesī EUR 140.77* (*21 darba diena, t.sk. ēdināšanas maksa, Rīgas pašvaldībā deklarētam audzēknim)

Reģistrācijas maksa noslēdzot līgumu EUR 70.

Pašvaldību līdzfinansējuma apmēri līdz 4 gadu vecumam 2021. gadam:

Rīgas pašvaldība EUR 266.69 

Ķekavas novads EUR 277.90

Salaspils novads EUR 272

Mārupes novads EUR 295.86

Stopiņu novads EUR 270.56

Ozolnieku novads EUR 277.05

Babītes novads EUR 360

Maksa par bērna ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) Izglītības iestādē ir 4.25 EUR dienā.

Maksa par ēdināšanu tiek samazināta proporcionāli dienu skaitam, kurās Bērns attaisnojoša iemesla dēļ neapmeklē Izglītības iestādi.

 

Līdzfinansējumi ēdināšanas izmaksām:

Rīgas pilsētas pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksa Rīgā deklarētiem bērniem

* trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 2,77 EUR dienā

* pārējiem 1.99 EUR/dienā

 

Ozolnieku novada pašvaldība 2.03 EUR/dienā

 

Stopiņu novada pašvaldība 20.95 EUR/mēnesī