top of page

Programma


Pirmsskolas mērķis:  Sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, atklājot bērna stiprās puses un talantus, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot, nodrošinot mājīgu un pozitīvu vidi.

 

​Izglītības licences Nr. V-5382. Pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3601802779 

Nodarbības notiek atbilstoši pēc licences V-5382 programmas kods: Nr. 01011111, tajā ietvertas sekojošas mācību jomas:  ​​​

 

* valodu mācību joma

* sociālā un pilsoniskā mācību joma

* kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

* dabaszinātņu mācību joma

* matemātikas mācību joma

* tehnoloģiju mācību joma

* veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma


Papildus tiek veikts:

individuālais un apakšgrupu darbs bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai (no 4 g );​
mūzikas nodarbība ​

Papildus piedāvājam:

    * angļu valodu (vecumam no 3 gadiņiem) 3 EUR par nodarbību

    * dejošanu -2reizes nedēļā, maksa tikai 2,5 EUR par nodarbību

    * keramikas pulciņu -2reizes nedēļā, maksa tikai 3,5 EUR par nodarbību

​Grupiņas tiek komplektētas pēc vecuma, 1,5-2; 2-3,5; 3-6 gadi. Bērnu skaits grupiņās nepārsniedz 16 bērnus!

Dienas režīms

  7.00 - 8.30      Bērnu sagaidīšana

  8.35 –9.00      Brokastis

  9.05– 10.30    Rīta aplis. Rotaļu nodarbības

10.40 - 11.30    Pastaiga. Kustību rotaļas

11.45 - 12.15    Pusdienas

12.20 - 12.25    Zobu tīrīšana

12.30 – 15.00    Pasaciņa. Klusā stunda

15.00 – 15.20    Celšanās un ģērbšanās

15.25 – 15.40    Launags

15.45 - 16.45     Pulciņi

16.20 – 18.00    Pastaiga. Individuālais darbs ar bērniem. Pulciņi. Galda spēles. Grāmatu lasīšana

18.00 – 19.00    Vecāku sagaidīšana

Nepieciešamo lietu saraksts:

*maiņas apavi ar neslīdošu zoli

*sezonai atbilstošas maiņas drēbītes

*matu ķemme,

*zobu pasta un zobu birstīte,

*apģērbs gulēšanai,

*dejošanai: dejošanas čības, izmantojam arī sportiņam

Apģērbā un apavos iesakām ierakstīt bērna vārdu

​Dažas mūsu ikdienai svarīgas lietas:

* Ja bērns ir apslimis vai kāda cita iemesla dēļ neapmeklē bērnudārzu, lūgums, par to informēt bērnudārza vadītāju vai audzinātājas (zvanot vai sūtot sms.), ne vēlāk kā līdz plkst. 8.30 rītā, kad neapmeklēs.

* Ja izglītojamais ir prombūtnē veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, to jāapliecina ar ārsta izsniegtu izziņa vai vecāka sniegta informācija, ja atsevišķais saslimšanas gadījums nav ilgāks par piecām darba dienām;

* Katram kavējumam ir nepieciešams attaisnojuma dokuments, t.i. ārsta zīme vai vecāku iesniegums.

* Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izglītojamais ir prombūtnē attaisnojošu iemeslu dēļ ne ilgāk par 60 darba dienām kalendāra gada laikā un izglītojamā likumiskais pārstāvis rakstiski informējis Iestādi pirms plānotās prombūtnes

* Ja uz bērnudārziņu bērni atnes personīgās rotaļlietas, būsim priecīgi, ja ievērosiet sekojošo:

vienā reizē ņemt līdz ne vairāk kā vienu rotaļlietu,

nodarbību laikā rotaļlietas jānoliek tām paredzētos plauktos vai personīgajā skapītī,

ienesot rotaļlietu grupiņā bērnam ir jābūt gatavam dalīties ar citiem bērniem,

var gadīties, ka kopīgi spēlējoties rotaļlieta var tikt bojāta, (arī mājās spēlējoties bērni mēdz ko salauzt un nozaudēt :) )

* lūgums nedot bērniem līdzi uz bērnudārzu košļājamās gumijas, kā arī nenest saldumus uz bērnudārziņu. Ja bērns vēlas, reizēm varat iedot līdzi saldumus uz dārziņu, tikai pietiekošā daudzumā, lai varētu pacienāt visus grupas bērnus.

​​​​​​

iStock-478162209.jpg
bottom of page